Πρώτη Σύνοδος της Ιεραρχίας


Το Έργο του Μακαριωτάτου

Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'