ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ


Μηνύματα Μακαριωτάτου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΡΧΕΙΟ
23 Απριλίου 2021
Μήνυμα Αναστάσεως 2021
Προβολή
20 Δεκεμβρίου 2020
Μήνυμα Χριστουγέννων 2020
Προβολή
04 Απριλίου 2020
Μήνυμα Αναστάσεως 2020
Προβολή
20 Δεκεμβρίου 2019
Μήνυμα Χριστουγέννων 2019
Προβολή
08 Απριλίου 2019
Μήνυμα Αναστάσεως 2019
Προβολή
20 Δεκεμβρίου 2018
Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
Προβολή
22 Μαρτίου 2018
Μήνυμα Αναστάσεως 2018
Προβολή
15 Δεκεμβρίου 2017
Μήνυμα Χριστουγέννων 2017
Προβολή
10 Απριλίου 2017
Μήνυμα Αναστάσεως 2017
Προβολή
20 Δεκεμβρίου 2016
Μήνυμα Χριστουγέννων 2016
Προβολή

Το Έργο του Μακαριωτάτου

Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'