Εγκαίνια Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής