Εσπερινός Ονομαστηρίων Μακαριωτάτου - Ησυχαστήριο Αγ. Πορφυρίου Μήλεσι