Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή


Μήνυμα Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του διακονούν αυτό το ποίμνιο.

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας.

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμος Β΄Πληροφορίες

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) καθορίστηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159) σύμφωνα με το οποίο:

α) Η διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146) παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού το Ι.Π.Ε. συνάπτει σύμφωνα συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146) στις οποίες εξειδικεύονται τα προγράμματα, οι διδάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β) Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως τροποποιήθηκε. Ισχύει και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις δ’ και ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.δ. 57/2007 (Α’ 59). Η κατά τα ως άνω παρεχόμενη επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’146) που παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζζ’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και ισχύει.

δ) Οι δράσεις του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των συνεργαζόμενων φορέων ή κοινωφελών ιδρυμάτων ή δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε) Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την εκπλήρωση των σκοπών του μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκκλησιαστικούς οργανισμούς και φορείς του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146), με Ιερές Μητροπόλεις ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς ή φορείς άλλων εκκλησιαστικών κλιμάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή και στο εξωτερικό, καθώς και με οργανισμούς ή φορείς άλλων θρησκευτικών δογμάτων.

Παράλληλα εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2259/12-06-2013 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, όλες οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΙΠΕ, συνάπτοντας Σύμφωνο Συνεργασίας.

Στόχοι Ιδρύματος

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στοχεύουν:

  • στην ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων προς χειροτονία και του ιερατικού ζεύγους, την εν γένει επιμόρφωση των Κληρικών και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, θρησκευτικές και πνευματικές εξελίξεις,
  • στην μελέτη, προώθηση και στήριξη της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του Ελληνοχριστιανικού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου,
  • στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων επί ποιμαντικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων,
  • στην προσφορά επιστημονικής εποπτείας και την υποστήριξη των στελεχών και των διαφόρων ποιμαντικών και διοικητικών δομών,
  • στην εκπόνηση ή την εποπτεία και υποστήριξη ειδικών μελετών, σχετικών προς όλους τους προαναφερθέντες τομείς δραστηριοτήτων.

Που θα μας βρείτε

  • Οδ. Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα

  • 210-3352364, 210-3352362

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος· ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β´.
Αναπληρωτής Πρόεδρος· ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.
Μελη Δ.Σ.· ο Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, και ο Ελλογιμώτατος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής κ. Γεώργιος Φίλιας.
Ταμίας· ο Αρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης, Πρωτοσύγκελλος Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Γραμματεύς· Δρ. Γρηγόριος Λακιώτης, Διευθυντής Χειρουργικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Αναπληρωματικά Μελη· Πανιερ. Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ. Ιακωβος
Διευθυντής· Πρωτοπρ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης,Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών-Ψυχίατρος, τηλ. 210-3352.340.
Αναπλ. Διευθυντής· Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, τηλ. 210-3352.311.  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο· Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Έργο του Μακαριωτάτου

Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'