Αυτοτελής Υπηρεσία Διασύνδεσης και Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση


Πληροφορίες

Για την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας της, η Υπηρεσία Διασυνδέσεως και Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει:

  1. Την παρακολούθηση των προκηρύξεων - προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εν γένει υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για έργα που άπτονται των ενδιαφερόντων και τομέων δραστηριότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων που βρίσκονται στην μητροπολιτική της περιφέρεια και υπάγονται στην δικαιοδοσία της (Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, Ιερών Μονών, Ενοριακών Ναών κ.λπ.) και την άμεση ενημέρωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου για τα αποτελέσματα της αναζητήσεως ενωσιακών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.
  2. Τη μελέτη και υποβολή προτάσεων στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων που εντάσσονται σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εν γένει οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  3. Την προετοιμασία ή/και τη διενέργεια επαφών, κατά τη σχετική εκάστοτε κρίση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, ιδίως τον εκάστοτε αρμόδιο Επίτροπο ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τον Έλληνα Ευρωπαίο Επίτροπο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική και τις άλλες Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, τον Έλληνα αρμόδιο υπουργό σε θέματα Ε.Ε. και με τους πρέσβεις των Κρατών - Μελών της Ε.Ε., την Περιφέρεια Αττικής και την εκάστοτε αρμόδια Περιφέρεια και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, με σκοπό την ενημέρωση και αναζήτηση λύσεων για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τους άνω φορείς.
  4. Τη διασύνδεση με τα εν γένει όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διερεύνηση των τρόπων αξιοποιήσεως των παραγωγικών πόρων σε επιπλέον προγράμματα από αυτά που υλοποιεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
  5. Τη σύσταση Αρχείου με τα υλοποιημένα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προγράμματα - έργα Ε.Σ.Π.Α. και άλλα προγράμματα, ώστε να διερευνηθεί η εκ νέου συγχρηματοδότηση σε Ε.Σ.Π.Α. ή άλλα προγράμματα.
  6. Τη συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής, Ψηφιακών Εφαρμογών και Διαχειρίσεως Έργων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τις λοιπές υπηρεσίες Αυτής για τις εργασίες προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων και υλοποιήσεως των αντίστοιχων έργων, οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της παρούσας Υπηρεσίας, τη συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και τη συνεργασία με εταιρείες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Το Έργο του Μακαριωτάτου

Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'