ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ


Μηνύματα Μακαριωτάτου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΡΧΕΙΟ
25 Απριλίου 2016
Μήνυμα Αναστάσεως 2016
Προβολή
11 Δεκεμβρίου 2015
Μήνυμα Χριστουγέννων 2015
Προβολή
06 Απριλίου 2015
Μήνυμα Αναστάσεως 2015
Προβολή
16 Δεκεμβρίου 2014
Μήνυμα Χριστουγέννων 2014
Προβολή
14 Απριλίου 2014
Μήνυμα Αναστάσεως 2014
Προβολή
23 Δεκεμβρίου 2013
Μήνυμα Χριστουγέννων 2013
Προβολή
01 Μαϊος 2013
Μήνυμα Αναστάσεως 2013
Προβολή
18 Δεκεμβρίου 2012
Μήνυμα Χριστουγέννων 2012
Προβολή
09 Απριλίου 2012
Μήνυμα Αναστάσεως 2012
Προβολή
20 Δεκεμβρίου 2011
Μήνυμα Χριστουγέννων 2011
Προβολή

Το Έργο του Μακαριωτάτου

Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'